Organisatie

Scouting Lord Baden-Powell bestaat formeel gezien uit een beheersstichting en een groepsvereniging.

Het besluitvormend hart van de vereniging is de groepsraad, zij bestaat uit alle vrijwilligers en oudervertegenwoordigers. Daarnaast is er een bestuur, en zijn er een aantal teams die ondersteunen in zaken als materiaal- en gebouwbeheer.

 

Bij de beheerstichting zijn alle bezittingen van de groep ondergebracht.

De groepsvereniging zorgt onder andere voor:

 • Het voorbereiden en uitvoeren van het beleid van de groep,
 • Het voorbereiden en uitbrengen van jaarverslagen en financiële jaarverslagen,
 • Het bewaken van het kwaliteitsniveau van de speleenheden en kaderleden,
 • De groepsadministratie,
 • Het verkrijgen en beheren van de materiële bezittingen van de groepsvereniging (o.a. het gebouw),
 • Het beheren van de financiën van de groepsvereniging in de persoon van de groepspenningmeester,
 • Het voorbereiden en bijeenroepen van de groepsraad.

De groepsraad

Dit is de algemene ledenvergadering van de groepsvereniging. De leden van de groepsraad bestaan uit kaderleden, zoals het groepsbestuur, de leidinggevenden bij de speltakken van de groepsvereniging en de overige personen die een functie binnen de groepsvereniging vervullen (o.a. de gebouwbeheerders en de materiaalbeheerders)

De groepsraad is onder andere verantwoordelijk voor:

 • De coördinatie van de activiteiten van de speltakken,
 • Het goedkeuren en controleren van de uitvoering van het beleid en andere besluiten en afspraken welke door de groepsraad zijn vastgesteld,
 • Het beleid in de groepsvereniging,
 • De benoeming van leidinggevenden in de groepsvereniging,
 • De benoeming van leden van het groepsbestuur.

Scouting Lord Baden-Powell is onderdeel van Scouting Nederland en Scoutingregio Hart van Brabant